GS1Azərbaycan İstifadəçisinin elektron qeydiyyatı üçün Buraxılış məlumatı
Ərizə əlavə et *
Müqavilə əlavə et *
Ş/kabinet
haqqında saziş *
VÖEN *
VÖEN əlavə et *
Məhsul sertifikatı